လက်မှတ်

အောင်လက်မှတ်နှင့် စာမေးပွဲအစီရင်ခံစာ

 • ISO

  ISO

 • ပြင်ပ LED ပြသမှု မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  ပြင်ပ LED ပြသမှု မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • RoHS_00

  RoHS_00

 • RoHS_01

  RoHS_01

 • ce

  ce

 • လက်မှတ်-EMC_00

  လက်မှတ်-EMC_00

 • လက်မှတ်-EMC_01

  လက်မှတ်-EMC_01

 • တရုတ် စွမ်းအင်ချွေတာရေး ထုတ်ကုန် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်

  တရုတ် စွမ်းအင်ချွေတာရေး ထုတ်ကုန် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်

 • FCC_00

  FCC_00

 • FCC_01

  FCC_01